351.xx.xx

Zawór bezpieczeństwa GW/GW

352.xx.xx

Zawór bezpieczeństwa GW/GZ

811.xx.40

Standardowy zawór bezpieczeństwa z kontrolowanym wzrostem wylotu wody

2809.xx.90

Standardowy zawór bezpieczeństwa z kontrolowanym wzrostem wylotu wody

353.xx.xx

Zawór bezpieczeństwa z manometrem, GW/GW

354.xx.xx

Zawór bezpieczeństwa z manometrem, GW/GZ

47.xx.xx

Grupa bezpieczeństwa do C.O.