351.xx.xx

Zawór bezpieczeństwa GW/GW

352.xx.xx

Zawór bezpieczeństwa GW/GZ

811.xx.40

Standardowy zawór bezpieczeństwa z kontrolowanym wzrostem wylotu wody

2809.xx.90

Standardowy zawór bezpieczeństwa z kontrolowanym wzrostem wylotu wody

353.xx.xx

Zawór bezpieczeństwa z manometrem, GW/GW

354.xx.xx

Zawór bezpieczeństwa z manometrem, GW/GZ

47.xx.xx

Grupa bezpieczeństwa do C.O.

 

Instalacje wodne i grzewcze muszą być odpowiednio zabezpieczone przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia wody w instalacji. W tym celu stosuje się standardowe zawory bezpieczeństwa, które otwierają się w momencie osiągnięcia z góry określonego poziomu wartości bar, odprowadzając nadmiar wody z sieci. W efekcie można kontrolować ciśnienie w obrębie ustalonych granic, co pomaga uniknąć uszkodzeń instalacji, czyli jej rozszczelnienia, przeciekania czy eksplozji.

Rozmiar zaworów bezpieczeństwa

Omawiając zawory bezpieczeństwa, należy wspomnieć o ich rozmiarze, który wybierany jest najczęściej w wariancie ½” lub ¾” odpowiednio do wymagań danej aplikacji. Jest to kluczowe, ponieważ zbyt mały model może nie być w stanie obsłużyć wystarczającego przepływu, co może prowadzić do podniesienia ciśnienia powyżej ustalonego poziomu. Z kolei zbyt duży element może być nieefektywny i kosztowny, zwłaszcza w przypadku pracy z niższymi przepływami.

Elementy zabezpieczające z manometrem

Oprócz standardowych zaworów, wyróżniamy również specjalne zawory bezpieczeństwa z manometrem, które potocznie nazywane są mini grupami bezpieczeństwa, dzięki którym użytkownik może na bieżąco kontrolować wartości ciśnienia. Wszystkie oferowane przez nas elementy pochodzą od firmy RBM – naszego włoskiego partnera biznesowego. Zapewnia to wysoką jakość i trwałość zarówno rozbudowanych, jak i standardowych produktów hydraulicznych.

Poprawny wybór zaworów bezpieczeństwa

Wybierając standardowe zawory bezpieczeństwa lub zawory z manometrem należy zawsze pamiętać o prawidłowym dopasowaniu urządzenia do wymagań danego systemu, parametrów pracy oraz wymogów w przypadku regulacji branżowych. Istotny jest też materiał, ponieważ musi być on odporny na składniki substancji i warunki pracy, takie jak temperatura i ciśnienie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, to więcej informacji o zaworach bezpiczeństwa i innych urządzeniach chętnie udzielimy telefonicznie. Naszą ofertę produktów hydraulicznych kierujemy do klientów detalicznych i biznesowych!